Dzięki fimie Mile2 150 uczestników Technology Risk Management Forum 2018 uzyska

bezpłatny dostęp do kursu oraz egzaminu Ultimate C)VA Self Study Package.

Uwaga obowiązuje kolejność zgłoszeń!

W skład Ultimate C)VA Self Study Package wchodzi:

1. C)VA Online Video

2. C)VA Electronic Book (Workbook/)

3. C)VA Exam Prep Questions

4. C)VA Exam

Standardowa cena pakietu to 950$. Dla pierwszych 150 uczestników wydarzenia TRMF dostęp do kursu oraz egzaminu będzie bezpłatny.

JAK OTRZYMAĆ Bonus MILE2?

W ciągu 2 dnia konferencji 21 czerwca, zapraszamy do recepcji konferencji po odbiór Vouchera z kodem dostępu do treści szkoleniowych oraz egzaminu.