W środę 17-go czerwca o godz. 19.00 – 20.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym tegoroczną edycję Technology Riska Management Forum: „Cyberpsychoza czyli o społecznych lękach i odczuciach względem cyberzagrożeń i sztucznej inteligencji”.

Chcielibyśmy porozmawiać w jego trakcie, jak zmienia się świat za sprawą nowych technologii w kontekście społecznego odbioru innowacji i rosnącej skali złożoności rozwiązań technologicznych poza obszar percepcji ludzkiej.

Spotkanie prowadzić będzie wybitny, nieszablonowy naukowiec – dr Paweł Fortuna, psycholog biznesu, który pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz trzykrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współredaktor pierwszego, polskiego podręcznika „Psychologia biznesu”. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor. Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!