Tomasz Wilczyński

Od ponad 10 lat wspiera firmy w Polsce i za granicą w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ramach zrealizowanych ponad 500 projektów współpracował z największymi organizacjami m.in. z branży finansowej, technologicznej, paliwowej, energetycznej, produkcyjnej, czy medialnej, a także z największymi globalnymi koncernami.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie konsultingowej EY, gdzie był konsultantem, a następnie zarządzał zespołem Advanced Security Center w Polsce i był liderem kompetencji cyberbezpieczeństwa w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także w firmie technologicznej Shiji, w której zbudował zespół Security & Network Operations Center.
Współtwórca projektu „Misja: Cyberbezpieczeństwo”, pierwszego kompleksowego programu budowania świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa opartego na grze scenariuszowej.
Autor kompleksowych programów zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz podnoszenia świadomości, tworzył zespoły monitorowania bezpieczeństwa, zrealizował setki testów penetracyjnych, audytów bezpieczeństwa oraz projektów doradczych.
Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z obszaru bezpieczeństwa w Internecie, prelegent na licznych konferencjach.
Posiadacz certyfikatów ISO/IEC 27032 Senior Lead Cybersecurity Manager, GPEN, GCFA, GCIH, GMON, GWAPT, CEH, CISA, Expert Lean in Services, CSA, CCDA, CCDP, CCNA, CCNA Security, CCNP, ITIL V3 Foundation, PMP, Information Systems Security (INFOSEC) Professional.