Tomasz Bujała

Absolwent studiów informatycznych ze specjalizacją w zakresie sieci komputerowych oraz ekonomicznych z dyplomem Master of Business Administration. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem organizowanych przez SGH w Warszawie. Od 10 lat związany z branżą IT. Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych zdobywał w Getin Noble Banku S.A. Obecnie Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Ubezpieczeniowej Europa. Koordynator ds. bezpieczeństwa przy Sztabie Zarządzania Kryzysowego w Grupie Ubezpieczeniowej Europa, gdzie bierze udział m.in. w opracowywaniu i koordynowaniu planów DRP (Disaster Recovery Plan) oraz uczestniczy w rozwoju planów BCP (Business Continuity Planning). Odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D). Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego odpowiada za rozwój, wdrażanie i zarządzanie strategią oraz programem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada potwierdzone certyfikatami kompetencje w zakresie administrowania sieciami CCNA, zarządzania projektami wg. Prince 2 oraz audytorskie jako Audytor wiodący SZBI wg. ISO/IEC 27001:2013. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz IT jak również prelegent na konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa IT. Członek organizacji ISACA.