Sebastian Pikur

Architekt bezpieczeństwa IT w firmie z sektora energetycznego. Zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa IT, w
szczególności zarządzaniem ryzykiem oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szczególną uwagę zwraca na
biznesowe ujęcie aspektów bezpieczeństwa w firmie. Doświadczenie i wiedza poświadczona przez certyfikaty w zakresie IT i bezpieczeństwa informacji, m.in.: CISA, CISSP, Resilia, MoR, ISO 27001 LA, ISO 22301 LA, ITIL.