Przemysław Skowron

Założyciel marki White Cat Security odwracającej niekorzystny stosunek sił napastników do obrońców w największych polskich firmach. W latach 2008-2015 stworzył i rozwijał zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dla Grupy Alior Bank, wcześniej związany z portalem Interia.PL i Fundacją PROIDEA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako członek zespołów ofensywnych („red team”) i defensywnych („blue team”). Zwolennik poznawania różnych podejść i łączenia ich – bez kurczowego trzymania się jednej dogmy (dogma – Am God).