Patryk Pieczko

Patryk Pieczko Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, na wydziale Cybernetyki. Wieloletni szef projektów z obszaru bezpieczeństwa, compliance oraz ryzyka w instytucjach finansowych. Obecnie w roli Szefa działu CyberSecurity Integrity Partners odpowiada za rozwój usług i realizację portfela projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa.