Monika Adamczyk

Jest pracownikiem Narodowego Centrum Badan Jądrowych (NCBJ), gdzie pracuje jako Inspektor Ochrony Danych a
także jako członek zespołu badawczego współpracującego z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu nad badaniem
cyberbezpieczenstwa w instalacjach przemysłowych. W przeszłości pracowała dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, dla agencji rzadu federalnego USA oraz wielu komercjalnych organizacji jako specjalista informatyk i kierownik projektów informatycznych.
Posiada Master of Science in Information Systems z Northeastern Unviversity (Boston, MA, USA) i jest od prawie 10 lat PRINCE2 Practioner.