Michał Szapiro

Posiada tytuł MBA Executive nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet w Minnesocie. Jest magistrem ekonomii. Specjalizuje się w zarządzaniu reputacją, komunikacją korporacyjną oraz Public Affairs. Prowadzi szkolenia i wykłady. Wcześniej kierował działami komunikacji korporacyjnej w wiodących na rynku agencjach PR. Koordynował i współrealizował projekty m.in. dla: Boeing, Procter&Gamble, Ergo Hestia, Tauron, Komisja Europejska, PKPP Lewiatan, GlaxoSmithKline, Lidl, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Deloitte, Bioton i wiele innych.