Michał Brandt

Michał Brandt – Ekspert bezpieczeństwa w cyklu rozwoju systemów IT (SDLC), w zakresie bezpieczeństwa w projektach, włączając zarządzanie wymaganiami. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie przygotowania i zarządzania politykami, standardami, wytycznymi innymi dokumentami. Ekspert w zakresie cyklu życia regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań i procesów kryptograficznych. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych (Projekt ZBP – Tezeusz) Główny ekspert ds. bezpieczeństwa w projektach wdrożenia Rekomendacji D, RODO, UoKSC.