Mariusz Burdach

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka, o specjalność Systemy i Sieci Komputerowe. Od roku 2005 jest biegłym sądowym z zakresu Informatyki. W Prevenity zajmuje się analizami złośliwego oprogramowania, identyfikacją błędów w aplikacjach mobilnych z systemem iOS, informatyką śledczą oraz wsparciem organizacji w reakcjach na incydenty bezpieczeństwa. Współtworzy blog malware.prevenity.com. Występował jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach (np. Black Hat, SECURE, TAPT).