Maciej Szot

Dyrektor działu bezpieczeństwa oraz Head of Global Security Operations Centre w Eurofins Scientific. Zarządzam 60-osobowym zespołem specjalistów bezpieczeństwa w kilku krajach. Odpowiadam za zespoły architektury bezpieczeństwa, testów penetracyjnych, zarządzania podatnościami, centrum operacji bezpieczeństwa oraz inne. Jestem gorącym orędownikiem zasady KISS (keep it simple, stupid). Przedkładam cele osiągalne nad piękne. Mierząc się na co dzień z inercją dużej organizacji (55000 pracowników, 900 lokalizacji), widzę jak dużym wyzwaniem dla działów bezpieczeństwa są także kwestie komunikacji oraz zarządzania zmianą, także poza IT. Wierzę, że bezpieczeństwo jest jak sprzedaż – sukces zależy od każdej osoby w organizacji.