Krzysztof Trojan

Architekt IT, w szczególności architekt integracji, z ponad 10 letnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań dla sektora finansowego. Wcześniej twórca rozproszonych systemów wsparcia dowodzenia, między innymi dla Polskich Sił Potwietrznych. W ostatnim latach aktywny uczestnik ruchu Open Banking, recenzent i komentator standardów integracji oraz regulacji w tym obszarze, przede wszystkim z punktu widzenia zagrożeń i interoperacyjności. Jako szef działu rozwiązań dla sektora usług finansowych w firmie Intive architekt i inicjator powstania Intive Open Banking Platform “Okapi”, przypuszczalnie pierwszej technicznej odpowiedzi polskiego rynku IT na PSD2.