Jakub Karmowski

Jakub Karmowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik administracji skarbowej. W okresie 2018 – 2020 w Ministerstwie Finansów pełnił funkcję naczelnika wydziału Analiz Informacji ze Źródeł Otwartych (OSINT), będącego częścią Departamentu Analiz (JPK_VAT). Przez lata prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Skarbowości w zakresie OSINT, w tym poszukiwaniu składników majątku w Internecie, prowadzeniu analiz przy wykorzystaniu technik OSINT. Współautor trzech edycji przewodnika po narzędziach OSINT, dedykowanego dla służb skarbowych oraz mundurowych. Prelegent wielu konferencji w zakresie wykorzystania OSINT w wywiadzie gospodarczym.