Ireneusz Tarnowski

Główny ekspert bezpieczeństwa informacji w Banku Zachodnim WBK, gdzie na co dzień analizuje zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Wieloletni specjalista we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, gdzie z pasją zajmował się administracją i
bezpieczeństwem usług sieciowych. Absolwent Informatyki oraz Cyber Security Management.
Na polu bezpieczeństwa systemów informatycznych skutecznie łączy zdobytą wiedzę z ponad 12-letnim doświadczeniem. Będąc
niezależnym konsultantem przeanalizował setki incydentów komputerowych. Angażując się w opracowywanie metod wykrywania oraz
analizę zagrożeń szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej, przygotowuje techniczne oraz organizacyjne rozwiązania mające na
celu zwiększanie poziomu bezpieczeństwa organizacji. Miłośnik defensywnego podejścia do cyberbezpieczeństwa oraz uczestnik “bleu
team” w grach treningowych zespołów reagowania na incydenty. Od czasu do czasu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami na
krajowych konferencjach oraz prowadząc szkolenia.