Filip Nowak

Strateg, perfekcjonista z podejściem pragmatycznym, niezależny badacz cyber bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym. Zajmuje
się problematyką organizacji oraz spójności podejścia do rozwiązywania wyzwań strategicznych. Zawodowo jest architektem cyber
bezpieczeństwa w instytucji finansowej. Pasjonuje się nauką.