dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Autor ponad 120 publikacji z obszaru kryminologii, kryminalistyki oraz materialnego prawa karnego. Jest m.in. współautorem wraz z P. Chlebowiczem monografii pt. “Analiza kryminalna, Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe” (Warszawa 2011) oraz współredaktorem wraz z W. Mądrzejowskim pracy zbiorowej pt. “Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki” (Warszawa 2012). Jest ekspertem w zakresie procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Obecnie specjalizuje się w kryminalistycznych aspektach przetwarzania danych i informacji przez organy ścigania, służby specjalne oraz wymiar sprawiedliwości, w szczególności analizą kryminalną oraz strategią kryminalistyczną.  Uczestnik kilkunastu projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizowanych z uczelniami technicznymi (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska) oraz przedsiębiorcami.
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. S. Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pełni funkcje Sekretarza ds. Współpracy z krajami zachodnimi w ramach Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych.