Bartłomiej Kułach

Bartłomiej Kułach posiada prawie 20 lat międzynarodowego doświadczenia zawodowego w zakresie IT oraz bezpieczeństwa, w tym 10+ lat doświadczenia w branży finansowej na stanowiskach managerskich i specjalistycznych związanych z technologiami informatycznymi, zarządzeniem ryzykiem informacyjnym, ładem korporacyjnym, audytem IT. Wielokrotnie prowadził treningi, szkolenia oraz wykłady związane z bezpieczeństwem IT, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa systemów IBM i Series (AS/400). Obecnie zarządza departamentem technologii informatycznych NN Life Insurance (spółka NN Group N.V.) w Japonii. Prywatnie związany z muzyką i lotnictwem cywilnym.