Alina Wirbel-Łuczak

Alina Wirbel-Luczak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych oraz rozwiązań bezpieczeństwa w pełnym cyklu życia systemu z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk i wymagań regulacyjnych. Może się pochwalić rozległym doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych w projektach inżynierskich, konsultacyjnych i audytowych w instytucjach administracji publicznej, sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Członkini organizacji branżowych, w przeszłości również Komisji Rewizyjnej ISSA Polska, posiadaczka licznych certyfikatów: CISA, CISSP, CEH, ISO 27001, TOGAF, Prince2 itp.
Obecnie w Credit Suisse w CISO jest odpowiedzialna za zarządzanie zagrożeniami i scenariuszami ryzyka w obszarze cyber security. I – co najważniejsze – jest pasjonatką swojej pracy.