Aby prawidłowo wyświetlić tę stronę, włącz obsługę JavaScriptu w przeglądarce.

Jak co roku zapraszamy wszystkich uczestników konferencji Technology Risk Management Forum do udziału w grze decyzyjnej, podczas której będziemy reagować na współczesne scenariusze ataku na modelowe przedsiębiorstwo.

Firma stanie przed wyzwaniem działania w obliczu globalnego kryzysu geopolitycznego związanego z napaścią jednego kraju na drugi. Każdy uczestnik będzie miał możliwość dołączenia do zespołu obrońców, który konkurując z innymi zespołami zmierzy się ze scenariuszami zagrożeń. Zachęcamy do aktywnego udziału w grze, która wzbogacona będzie animacjami oraz komentarzami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i geopolityki. Gra ma na celu zwiększenie świadomości graczy oraz symulację skuteczności znanych technik ochronnych przed zagrożeniami w sieci.

Integralnym elementem realizacji będą praktyczne ćwiczenia na platformie Cyber Twierdzy, przygotowanej przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Cyber Twierdza jest grą symulacyjną polegającą na budowie najbardziej odpornego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego (faza prewencji) oraz skutecznym reagowaniu na losowo wybrane cyberataki (faza reakcji). W grze można ćwiczyć zdolności reagowania na konkretne przypadki znanych ataków sieciowych.

Cyber Twierdza gwarantuje zaangażowanie członków zespołów, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, burze mózgów oraz świetną zabawę. W tym roku uruchomiony został 2-gi sezon Cyber Twierdzy. W nowym sezonie scenariusze turniejów oparte zostały m.in. na działaniach rosyjskich grup APT.

Więcej informacji pod adresem: https://cybertwierdza.cybsecurity.org

Opiekunami merytorycznym ze strony Fundacji na potrzeby realizacji na konferencji będa Marcin Fronczak oraz Piotr Kępski, doświadczeni menedżerowie cybersecurity. Pracę grup przy stolikach wspierać będą członkowie Rady Programowej, zaś ekspertem komentującym przebieg scenariusza w szerszym kontekście będzie Piotr Niemczyk, ekspert w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji, znany ze swojej wcześniejszej roli kierowniczej w Urzędzie Ochrony Państwa.

Wszyscy uczestnicy Technology Risk Management Forum zostaną podzieleni na zespoły i w ramach zespołów będą kolektywnie podejmować decyzję o podjęcia konkretnych działań po stronie obrony w kontekście danej fazy scenariusza.

Będzie to znakomita akcja do aktywnego udziału, bezpośredniej dynamicznej wymiany opinii, poznania lepiej innych uczestników konferencji. Z bardzo szerokiej palety opcji Cyber Twierdzy Rada Programowa konferencji wybierze te elementy, które będą najlepiej ilustrować przyjęty scenariusz ataku.

W dniu onsite Technology Risk Management Forum przewidujemy wprowadzenie oraz 3 etapy gry wplecione w agendę konferencji, z których każdy składać się będzie z następujących elementów:

  • Przedstawienie wyzwania: postęp działań atakujących i aktualny kontekst sytuacji, wymagający decyzji o działaniach obrońców (w formie animacji)
  • Praca w grupach i taktyczne decyzje z szerokiej palety dostępnych możliwości
  • Wspólne omówienie wybranych technik obronny
  • Komentarz zaproszonych ekspertów

 

Technology Risk Management Forum

www.techrisk.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.