CALL FOR PAPERS!!!

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia! Z uczestnikami CFP skontaktujmy się indywidualnie. 

Ogłaszamy Call For Presentations na Technology Risk Management Forum 2020. Każdy może aplikować – zgłoszenia oceniać będzie Rada Programowa konferencji.

Ocena oparta zostanie na 4 podstawowych kryteriach:

 1. Wartość prezentacji (jak bardzo wydaje się być interesująca)
 2. Jak dobrze jest ona dopasowana do tematyki konferencji (warto przeczytać, jaką konferencją jest Technology Risk Management Forum!)
 3. Jak wyjątkowy/unikalny jest to temat (cenione jest nowe, świeże spojrzenie)
 4. Jak szczególna jest osoba prelegenta (nie ukrywamy, że najbardziej punktujemy praktyków – tych, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrze wiedzą, jak dalece praktyka różni się tutaj od teorii)

 

Do udziału w CFP konieczne jest wypełnienie formularza CFP>>>

Można oczywiście zgłosić więcej niż 1 propozycję – każda będzie oceniana niezależnie.

Obejrzyjcie relację z edycji 2019:

Ważne terminy:

 • 28 lutego – deadline na zgłoszenia
 • 15 marca – potwierdzenie z autorami
 • 30 maja – deadline na przesłanie prezentacji
 • 18 czerwca – początek konferencji

Oczywiście każdy z prelegentów ma zagwarantowany bezpłatny udział w całej konferencji!

Rada Programowa poleca uwadze następujące tematy, wokół których można zaproponować wystąpienie, temat dyskusji stolikowej roundtable czy również warsztaty. W szczególności cenne będę te zgłoszenia, które można poprzeć swoim doświadczeniem lub konkretnymi przykładami.

Zapraszamy do współtworzenia konferencji Technology Risk Management Forum 2020!

 • Rozwój technologii i innowacje a nowe zagrożenia i ryzyka w kontekście funkcjonowania organizacji biznesowych
 • Holistyczne spojrzenie na bezpieczeństwo informacji większych firm – od poznania siebie, do lepszego zrozumienia przeciwnika
 • Systemowe zarządzania incydentami
 • Bezpieczeństwo organizacji w odniesieniu do ludzi, procesów i technologii
 • Aktualne źródła zagrożeń, zmieniające się metody ataków i obrony
 • Różne podejścia do budowania bezpieczeństwa w organizacji (bottom-up vs. top-down) –  budowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i współpraca pomiędzy poszczególnymi działami organizacji
 • Tworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania (Protect), wykrywania (Detect), reagowania (Respond) i podnoszenia się (Recover) po  cyberataku
 • „Wystarczająco bezpiecznie” czyli  jak wyważyć potrzeby organizacji, wygodę użytkowników, wymogi compliance, konieczność adaptacyjnego podejścia do ochrony przed zmieniającym się zagrożeniami w kontekście ograniczoności zasobów i konieczności maksymalizacji wartości dostarczanej dla biznesu przez działy bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem
 • Bezpieczeństwo poza skalą jednej organizacji – współpraca między organizacjami w sprawach istotnych dla ryzyka i ich bezpieczeństwa
 • Obecne trendy w obszarach identyfikacji i postępowania z ryzykiem (automatyzacja, monitorowanie bezpieczeństwa stron trzecich, Cloud, ubezpieczenie od cyberataków),
 • Pułapka utartych schematów – czyli jak uzyskać nowe, świeże podejście do bezpieczeństwa informacji
 • Kompetencje miękkie ważne dla ludzi zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem
 • Jak przygotować się na nieoczekiwane – analizy ryzyk, ‘hardening’ środowisk, przygotowanie otoczenia