Tematyka konferencji:

Tematem przewodnim konferencji jest zmierzenie się z coraz szybciej uciekającym wyzwaniem, jakim jest współczesny wymiar bezpieczeństwa informatycznego. Ustawiczna ewolucja wykorzystywanych w firmach nowoczesnych technologii informatycznych pociąga za sobą ciągłe zmiany po stronie technologii istotnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Chcąc zmaksymalizować wartość dostarczaną biznesowi,  działy bezpieczeństwa i ryzyka muszą funkcjonować w sposób elastyczny, stale reagując na zmieniające się środowisko oraz optymalnie dysponować dostępnymi zasobami, godząc potrzeby użytkowników ze zdolnością do obrony i koniecznością sprostania wymogom compliance. Wszystko to powoduje, że potrzeba nowego, świeżego podejścia do tematu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

 

Agenda zostanie upubliczniona wkrótce. Sprawdź program edycji 2017>>>